ปลดล็อกการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ในหนึ่งคำ การคาดการณ์การเคลื่อนไหวราคาทางการเงินในอนาคตตามการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของราคาที่ผ่านมานั้น ใช้หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ อนาคต หรือตราสารใด ๆ ต่อรองได้ที่ราคามีอิทธิพล โดยกองกำลังของอุปสงค์และอุปทาน เมื่อใช้เทคนิคการวิเคราะห์การค้าจะมองหาสิ่งต่อไปนี้: แนวโน้มโดยรวม ขั้นตอนแรกคือการ ระบุแนวโน้มโดยรวม มีแนวโน้มเป็นจริง ๆ ไม่มีอะไรดูสาขาอื่น ๆ ซึ่งรายละเอียดความปลอดภัยของคุณ นี้สามารถทำได้โดยใช้เส้นแนวโน้ม การเคลื่อนไหวปานกลาง + Read More